webspecialista.cz

Tvorba a správa WordPress webů

Záasady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů návštěvníků webu je pro mě prioritou č.1, proto jsem sepsal tato pravidla ochrany osobních údajů. V případě nejasností mi prosím napište.

Gdpr

Zpracovatel osobních údajů Miroslav Bartík – IČO 09806652 – (dále jen „Správce“) prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. A) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplívajících z níže uvedených důvodů.

Použitím těchto internetových stránek, sociálních sítí a odesláním dotazu na těchto internetových stránkách dáváte svůj souhlas s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují.

Pokud s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují, nesouhlasíte, mé internetové stránky, sociální sítě a dotazy, prosím, nepoužívejte a stránky nenavštěvujte.

1. Data, která shromažďuji

Kontaktní formulář: zasláním dotazu na těchto webových stránkách mi sdělujete svoje jméno, příjmení, adresu vaší internetové prezentace (dobrovolné) a e-mail.

Sociální sítě: skrze sociální sítě – Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn – ukládám informace o vaší návštěvnosti stránek z těchto sítí.

Statistiky návštěvnosti: pro zlepšení obsahu webu používám nástroj Google Analytics, který zaznamenává informace o tom odkud jste přišli, kam jste odešli, jaké zařízení jste k návštěvě webu použili a jaké stránky a kdy jste navštívili.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

2.1 Získávání dat z vašich zařízení a sítí: Když navštívíte nebo opustíte naše Služby (včetně našich zásuvných modulů nebo souborů cookie nebo podobné technologie na jiných webech), získám adresu URL jak webu, ze kterého jste přišli, tak webu, na který jste přešli. Také získám informaci o vaší IP adrese, operačním systému, webovém prohlížeči a zásuvných modulech, identifikátoru a funkcích zařízení a/nebo vašem poskytovateli internetu nebo mobilních služeb.

Pokud si prohlížíte tento web na mobilním zařízení, toto zařízení nám bude odesílat údaje o vaší lokalitě v závislosti na nastavení vašeho telefonu.

Využívám k tomu služeb Google Analytics.

2.2 Kontaktní formulář: osobní údaje, které mi poskytnete při odeslání zprávy z formuláře budu jako Správce zpracovávat v rozsahu, v jakém vámi byly poskytnuty v souvislosti s vaším dotazem.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1 Účelem zpracování vašich osobních údajů je možnost odpovědět snadno na vaše dotazy, případně rozvinout možnost další spolupráce.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1 Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nejvýše nutnou pro zpracování a následně po dobu dalších 5 let u e-mailových adres.

U dalších osobních údajů 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán.

5. Kde se budou vaše údaje zpracovávat?

5.1 Vaše osobní údaje budu zpracovávat v mých počítačových systémech. Při registraci pak prostřednictvím e-mailové komunikace (Seznam.cz) a registračních formulářů šablony Divi (u newsletteru s pomocí službz MailChimp).

Vaše údaje, které využiji pro tvorbu statistik, budu uchovávat v našich počítačových systémech.

6. Odvolání osobních údajů

6.1 Prohlížením těchto webových stránek a přidružených sociálních sítí mi udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas kdykoli zrušíte opuštěním našich webových stránek, zrušením sledování případně To se mi líbí.

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím emailové adresy: miroslavbartik@webspecialista.cz případně se přímo odhlásit přímo v newsletteru.

7. Poučení o vašich právech

7.1 Upozorňuji vás, že nejste povinni mi v jakékoli svoje osobní údaje poskytnout a jejich poskytnutí je z vaší strany dobrovolné. V případě, že účast vyžaduje vaše osobní údaje a vy mi je neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce, každopádně vám nemůžeme zajistit přístup k akci, pokud to povaha akce nutně vyžaduje.

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat, tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu;
b) právo osobní údaj opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
e) právo požadovat přenesení údajů;
f) právo na přístup ke svým osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
i) a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 206/679.

8. Zabezpečení osobních údajů

8.1 Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Není možné zaručit 100% bezpečnost ve smyslu toho, že se k vašim osobním údajům nedostane třetí osoba, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostního opatření správce.

V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

9. Zákonné oprávnění ke zpracovávání

9.1 Souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoliv odvolat v patičce e-mailu, případně na e-mailu hedviga@nosalova.cz. Shromažďovat a zpracovávat vaše osobní data budeme jen v případech, kdy k tomu máme zákonné oprávnění. Mezi zákonná oprávnění patří souhlas (pokud jste vyjádřili souhlas), smlouva (pokud je zpracovávání nezbytné pro výkon smlouvy s vámi (např. pro objednání služeb, kde je tato smlouva vyžadována) a „oprávněný zájem“.

V případě zpracovávání osobních dat na základě vašeho souhlasu máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo zamítnout, a v případě zpracovávání na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitky.

Soubory cookies

1. Co jsou soubory cookies?

1.1 Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.: ke správné funkčnosti našich stránek, nebo při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji, nebo na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům; pomáhají nám zjistit, které reklamy a informace si návštěvníci nejčastěji prohlíží. Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde

Soubory cookie používané na mých stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Na mých stránkách používám tyto soubory cookies: Google Analytics, za účelem zjišťování návštěvnosti.

2. Jak odmítnout soubory cookies?

2.1 Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

2.2 Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Prohlížeč Chrome

Prohlížeč Firefox

Prohlížeč Edge

Kontakt

Webspecialista Miroslav Bartík

Tato pravidla a ustanovení vešla v platnost 29. ledna 2020