webspecialista.cz Pluginy, šablony, recenze, návody – prostě vše ze světa WordPressu

Zásady ochrany osobních údajů

Z

GDPR

Zpracovatel osobních údajů Miroslav Bartík – IČO 09806652 – (dále jen „Správce“) prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. A) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplívajících z níže uvedených důvodů.

Použitím těchto internetových stránek, sociálních sítí a odesláním dotazu na těchto internetových stránkách dáváte svůj souhlas s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují.

Pokud s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují, nesouhlasíte, mé internetové stránky, sociální sítě a dotazy, prosím, nepoužívejte a stránky nenavštěvujte.

Data, která se shromažďují

Kontaktní formulář: zasláním dotazu na těchto webových stránkách mi sdělujete souhlas s uložením svého jména, příjmení a e-mailu.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které mi poskytnete při odeslání zprávy z formuláře budu jako Správce zpracovávat v rozsahu, v jakém vámi byly poskytnuty v souvislosti s vaším dotazem.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování vašich osobních údajů je možnost odpovědět snadno na vaše dotazy, případně rozvinout možnost další spolupráce.

Doba uložení osobních údajů

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nejvýše po dobu 60 dnú od odeslání formuláře. Poté budou automaticky smazány ze systému.

V případě dlouhodobé spolupráce pak na základě smlouvy po dobu 5 let.

Odvolání osobních údajů

V případě vašeho zájmu o odvolání souhlasu se zpracováním soukromých údajů se na mě prosím obraťte s žádostí o vymazání dat na e-mailovou adresu miroslavbartik@webspecialista.cz.

Poučení o vašich právech

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat, tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu;
b) právo osobní údaj opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
e) právo požadovat přenesení údajů;
f) právo na přístup ke svým osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
i) a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 206/679.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Není možné zaručit 100% bezpečnost ve smyslu toho, že se k vašim osobním údajům nedostane třetí osoba, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostního opatření správce.

V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Zákonné oprávnění ke zpracovávání

Souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoliv odvolat v patičce e-mailu, případně na e-mailu miroslavbartik@webspecialista.cz. Shromažďovat a zpracovávat vaše osobní data budeme jen v případech, kdy k tomu máme zákonné oprávnění. Mezi zákonná oprávnění patří souhlas (pokud jste vyjádřili souhlas), smlouva (pokud je zpracovávání nezbytné pro výkon smlouvy s vámi (např. pro objednání služeb, kde je tato smlouva vyžadována) a „oprávněný zájem“.

V případě zpracovávání osobních dat na základě vašeho souhlasu máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo zamítnout, a v případě zpracovávání na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitky.

Soubory cookies

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.: ke správné funkčnosti našich stránek, nebo při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji, nebo na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům; pomáhají nám zjistit, které reklamy a informace si návštěvníci nejčastěji prohlíží.

Soubory cookie používané na mých stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Jak odmítnout soubory cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Tato pravidla a ustanovení vešla v platnost 29. ledna 2020

webspecialista.cz Pluginy, šablony, recenze, návody – prostě vše ze světa WordPressu

O autorovi

Miroslav Bartík

Jmenuji se Miroslav Bartík a jsem tvůrce, editor a administrátor webů na redakčním systému WordPress. Kromě tvorby webů a jejich administrace mě baví běh a občasné hraní her. Mám rád zelený čaj a dobrý film.

Kategorie blogu

Štítky

Instagram