Jak přidat odkaz – Gutenberg – WordPress základy

Jak přidat odkaz – Gutenberg – WordPress základy

Odkaz je pomyslná internetová křižovatka, s jejíž pomocí "cestujeme" z jednoho webu na druhý. Stal se nedílnou součástí každého příspěvku. Jeho přidáním obsah oživíte a podpoříte hodnocení obsahu z pohledu vyhledávačů.