Cookies

Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které moje webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého mé webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují mi vaše zařízení rozeznat a podle toho stránky přizpůsobit, provést analýzu chování návštěvníků, zobrazit určitý obsah aj.

Jaké typy cookies používám?

  • Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abych vám zobrazila webové stránky a fungovaly vám tak jak mají nebo abych věděla, že jste mi (ne)udělili souhlas se zpracováním cookies apod.
  • Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby.
  • Analytické – tyto mi pomáhají analyzovat, jak fungují webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně upravit.

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru tohoto dokumentu.

Na základě čeho cookies zpracovávám?

S technickými, bezpečnostními a funkčními cookies můžu pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bych vám stránky nemohla bezpečně a správně zobrazit.

Analytické cookies můžu zpracovávat na základě vašeho souhlasu. Ten je jen na vás a můžete ho vzít kdykoliv zpátky.

Jak jde zabránit využívání cookies?

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je odmítnutí souhlasu se zpracováním. Dál můžete práci s cookies upravovat přes nastavení prohlížeče nebo webové stránky prohlížet v tzv. anonymním režimu. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

Prosím, mějte na paměti, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Kdo pro mě cookies zpracovává?

Poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnosti Google Ireland Ltd. se sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami – můžete si je přečíst na webu.

Dále bych chtěl zmínit:

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie a v rámci Google Analytics, mohou být data na základě vašeho souhlasu zpřístupněna i mimo EU (do USA).

Nemám jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.