Slovník pojmů

Tvorba webů a intenetové prostředí je plné odborných termínů a pojmů, které nemusí být vždy srozumitelné a jasné hned podle názvu. Proto jsem dal dohromady následující slovník pojmů, který vám pomůže zorientovat se v divokých vodách webařek a webařů.

A

Akismet

Akismet je anti-spam plugin. Víc o tomto pluginu si můžete přečíst v příspěvku na blogu: Co je to Akismet a k čemu slouží?

B

Bot

Bot je software, který za uživatele v zařízení automaticky vykonává opakovanou činnost. Boti mohou v on-line prostředí pomáhat i škodit.

C

CMS

Zkratka CMS znamená „Content Management System“, což v překladu znamená „systém pro správu obsahu“. Jedná se o softwarovou aplikaci, která se používá k vytváření a správě digitálního obsahu. Sem patří také WordPress.

D

Doména

Doména je v podstatě adresa, která vám umožňuje najít webovou stránku na internetu. Můžete si to představit jako adresu domu v reálném světě. Každý dům má unikátní adresu, aby bylo možné ho najít. Stejně tak každá webová stránka má unikátní doménu, aby ji uživatelé mohli snadno nalézt pomocí internetového prohlížeče.

E

E-book

E-book, nebo také elektronická kniha, je digitální verze knihy. Místo toho, abyste měli fyzickou knihu v ruce, si můžete e-book přečíst na elektronickém zařízení, jako je čtečka e-knih, počítač, tablet, nebo mobilní telefon.

F

Font

Font, někdy označovaný jako písmo, je v grafickém designu a typografii sada znaků (písmen, čísel, interpunkce a dalších symbolů), které mají společný design. Každý font má svůj jedinečný vzhled, který může ovlivnit, jak text vypadá a působí na čtenáře.

Firewall

Firewall v podstatě funguje jako ochranná zeď pro vaši počítačovou síť. Stejně jako fyzická zeď chrání budovu před hrozbami, firewall chrání vaši síť nebo web před nežádoucími návštěvníky a škodlivým síťovým provozem. Podrobnosti najdete v příspěvku s názvem 8G Firewall: Příležitost, jak jednoduše a účinně zabezpečit WordPress web

G

Grafický manuál

Grafický manuál je dokument, který obsahuje pravidla a pokyny pro vizuální prezentaci značky nebo organizace. Tento manuál je návodem, jak konzistentně používat grafické prvky, jako jsou logo, barvy, typografie (fonty), obrázkové materiály a další vizuální komponenty, které tvoří identitu značky.

H

HTTP/HTTPS

HTTP a HTTPS jsou dva protokoly používané pro přenos dat na internetu. rozdíl mezi HTTP a HTTPS spočívá v bezpečnosti přenosu dat. Poslední písmeno značí anglické slovo secure, nebo-li bezpečný.

.htaccess

.htaccess je systémový soubor Apache serveru, který vám může pomoci se správou vašeho WordPress webu. Podrobnosti najdete v příspěvku na blogu: WordPress .htaccess: systémový soubor s širokou škalou použití

Ch

ChatGPT

ChatGPT je model umělé inteligence vyvinutý společností OpenAI. Jde o pokročilý jazykový model založený na architektuře GPT (Generative Pre-trained Transformer). Tento model je schopen generovat text, odpovídat na otázky, předkládat návrhy, překládat texty a dokonce i vytvářet umělecká díla nebo programový kód.

I

IndexNow

IndexNow je otevřený protokol, který informuje vyhledávače, že URL a její obsah byly přidány, aktualizovány nebo odstraněny, což umožňuje vyhledávačům rychle tuto změnu odrážet ve svých výsledcích vyhledávání​

J

JavaScript

JavaScript je vysokoúrovňový, interpretovaný programovací jazyk, který se nejčastěji používá ve webovém vývoji. Původně byl navržen pro dynamické manipulace s HTML a CSS na klientské straně, aby webové stránky byly interaktivní a atraktivní pro uživatele. Nyní je jeho použití mnohem širší.

K

Klíčové slovo (SEO)

Klíčové slovo v kontextu SEO (Search Engine Optimization, česky optimalizace nalezitelnosti obsahu) je termín nebo fráze, která je použita ve webovém obsahu a která pomáhá definovat, co je na dané stránce. Tato slova a fráze jsou důležitá, protože pomáhají vyhledávačům, jako je Google, Bing nebo Seznam, rozumět obsahu stránky

L

Lazy loading

Lazy loading je programovací technika, která se používá k optimalizaci výkonu a efektivity aplikací, zejména na webových stránkách a v mobilních aplikacích. Tato technika spočívá v tom, že se určité obsahy (například obrázky, skripty nebo data) načítají do aplikace nebo na webovou stránku pouze tehdy, když je to skutečně potřeba.

M

Meta tagy (SEO)

Meta tagy jsou základním prvkem optimalizace pro vyhledávače. Jedná se o značky vložené do hlavičky HTML dokumentu, které poskytují vyhledávačům a jiným aplikacím důležité informace o webové stránce. Meta tagy nejsou viditelné pro uživatele prohlížeče, ale jsou důležité pro vyhledávače při indexaci a hodnocení stránek.

N

Newsletter

Newsletter je pravidelná publikace, obvykle rozesílaná elektronicky prostřednictvím e-mailu, která informuje o novinkách, událostech nebo zajímavostech z určitého oboru nebo od konkrétní organizace, firmy či jednotlivce. Cílem newsletteru je udržet komunikaci s předplatiteli, zákazníky nebo zájemci a informovat je o důležitých aktualitách, produktech, službách nebo tématech.

O

Off-page SEO

Off-page SEO (Search Engine Optimization) je soubor optimalizačních technik, které se zaměřují na zvyšování popularity a důvěryhodnosti webové stránky prostřednictvím faktorů, které se nacházejí mimo samotnou stránku. Cílem je zlepšit pozici stránky ve výsledcích vyhledávání, jako je Google.

P

Přístupný web

Pojem „přístupný web“ odkazuje na zásady a praxe navrhování webových stránek tak, aby byly použitelné pro co nejširší spektrum uživatelů, včetně těch, kteří mají různé formy postižení nebo omezení. Cílem přístupného webu je zajistit, aby digitální obsah a funkce byly dostupné a použitelné pro všechny uživatele, bez ohledu na jejich fyzické, senzorické nebo kognitivní schopnosti.

R

Responzivní web

Responzivní webdesign je přístup k návrhu webových stránek, který se zaměřuje na optimální zobrazení a interakci na různých zařízeních s různými velikostmi obrazovek a orientacemi. Cílem je zajistit, aby se web správně a pohodlně zobrazoval na široké škále zařízení, od stolních počítačů až po mobilní telefony a tablety.

S

SMTP

SMTP, což znamená „Simple Mail Transfer Protocol,“ je komunikační protokol používaný pro přenos elektronické pošty (emailů) mezi různými poštovními servery na internetu. SMTP je jedním ze základních protokolů, které umožňují fungování emailového systému a slouží k doručení emailů z odesílatele na příjemce.

T

Typografie

Typografie je umění a věda, která se zabývá vytvářením a uspořádáním textu na tištěných nebo digitálních médiích, aby byl čitelný, esteticky příjemný a efektivní. Zahrnuje různé aspekty spojené s písmem, jeho velikostí, stylizací, mezery mezi písmeny a řádky, a také rozložením textu na stránce nebo obrazovce.

U

UX – user experience

Uživatelská zkušenost, často zkracovaná jako UX, je termín, který se používá v oblasti designu a vývoje produktů, zejména v digitálním prostředí, a popisuje způsob, jakým uživatelé interagují a vnímají produkt, službu nebo systém. UX se zaměřuje na to, jak se uživatel cítí a jaký má dojem z používání konkrétního produktu a jak produkt splňuje jejich potřeby a očekávání.

V

Validátor

Validátor je nástroj nebo program, který slouží k ověření a zkontrolování, zda webová stránka nebo kód na ní obsažený splňuje určité stanovené normy, specifikace nebo pravidla. Validátory jsou často používány pro kontrolu správnosti a dodržení standardů webových technologií, jako jsou HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), XML (eXtensible Markup Language) a dalších.

W

Wireframe

Wireframe je základní, často nízké rozlišení vizuální reprezentace webové stránky, mobilní aplikace nebo jiného grafického uživatelského rozhraní. Je to jednoduchý nákres nebo diagram, který obsahuje základní prvky a strukturu designu, ale neobsahuje detaily týkající se barev, textů nebo grafických prvků.

X

XML

XML, což znamená „eXtensible Markup Language“ (rozšiřitelný značkovací jazyk), je textový formát používaný k reprezentaci strukturovaných dat. XML je navržen tak, aby byl snadno čitelný pro lidi i stroje. Používá značky a hierarchickou strukturu pro organizaci dat. XML se často používá pro přenos dat mezi aplikacemi a systémy, zejména v situacích, kdy je důležitá zachování struktury dat. Typickými příklady použití XML jsou konfigurační soubory, webové služby, datové výměny a zálohování dat.

Z

Zkracovač URL

Wireframe je základní, často nízké rozlišení vizuální reprezentace webové stránky, mobilní aplikace nebo jiného grafického uživatelského rozhraní. Je to jednoduchý nákres nebo diagram, který obsahuje základní prvky a strukturu designu, ale neobsahuje detaily týkající se barev, textů nebo grafických prvků.

Nenašli jste to, co jste hledali?

Napište mi vzkaz, rád termín doplním do slovníku a v odpovědi na e-mail vám jej rovnou vysvětlím.

Do pole napište s pomocí abecedy své jméno a příjmeníNapř: Jan Novák
Zde zadejte s pomocí abecedy a zavináče svou emailovou adresuNapř: jannovak@domena.cz
Sem s pomocí abecedy napište svůj vzkaz nebo termín, který by ve slovníku termínů neměl chybět. Rád jej přidám a v odpovědi na email vám jej vysvětlímNapř: nerozumím, co znamená URL
Zásady ochrany soukromých údajů